Fortsatt yrkesdiskriminering av seniorer

Det stadige kutt i antall eldre ansatte ved hjelp av tidligpensjonering og sluttpakker, betyr tap av kompetanse og vil i mange tilfelle kunne ende som et planlagt bedriftsøkonomisk eller organisasjonsmessig selvmord.

I alle land diskrimineres eldre på arbeidsmarkedet, Norge inkludert. Er du over 55 år, er det vanskelig å skaffe seg ny jobb om du blir arbeidsledig. Sannsynlige forklaringer er aldersstereotypier hos arbeidsgiverne. Det er en vanlig oppfatning hos yngre ledere at alder påvirker evnen til å lære seg nye saker, være tilpasningsdyktig og fleksibel. Kort sagt, at eldre har lavere yrkesferdigheter, mangler initiativ og energi.

Slike holdninger er et paradoks etter at samfunnet har økt aldersgrensen i arbeidslivet fra 67 til 70 år i erkjennelse av at det er viktig for samfunnet og den enkelte å jobbe lengre.

I virkeligheten er de fleste fordommer mot seniorer i arbeidslivet basert på erfaringer fra tidligere generasjoner, uten gyldighet i dagens samfunn. Eldre arbeidstagere har statistisk færre fraværsdager enn yngre. En bedre utdannet arbeidskraft holder seg friske lenger og hjernekraft forringes langsommere enn muskelkraft. I kunnskapsbaserte yrker, er det ikke alder noen ulempe. Selv om eldre skulle arbeide langsommere, har eldre mer erfaring, empati og personlige egenskaper. Eldre har flere tiårs erfaringer av formell og uformell kompetanse. Uten dem vil det i løpet av få år oppstå akutt mangel på talent i de fleste næringer. Seniorene representerer ofte bedriftenes eller organisasjonenes umistelige kjerneverdier. Dette er grunnen til at sammensatte team av eldre og yngre, menn og kvinner, bevislig fungerer best.

Arbeidsgiverne tar også feil om de tror at eldre mennesker mangler initiativ og evne til å tenke nytt. En amerikansk studie av Kauffman Foundation, en forskningsinstitusjon, viser at amerikanere i 55-64 års alderen har etablert flere nye firmaer enn aldersgruppen 20-34 år hvert eneste år siden 1996. Folk slutter ikke å være innovative fordi de er blitt over 55 år.

Et stort ansvar hviler også på den enkelte: Et lengre yrkesliv forutsetter at alle må endre sitt tenkesett. For seniorer gjelder det å se det positive i det nødvendige. Fremtidens samfunn vil ikke fungere etter dagens mønster. De eldre må få en mer aktiv rolle, det nytter ikke lenger å trekke seg tilbake og la samfunnet seile sin egen sjø. De seniorer som er ved god helse, har kunnskaper og lyst til å gjøre en innsats, vil bli redningen for både næringsliv og administrasjon.

Still deg selv spørsmålet: Hva kan jeg selv gjøre for å være på topp hele livet? Er jeg klar for fortsatt utvikling og kompetansepåfyll? Er jeg fortsatt nysgjerrig, engasjert og eventyrlysten? Du bør ha innsikt i egen kompetanse, dine personlige egenskaper og vite hva du er god på og hvor du trenger videreutvikling. Du må ha vilje til å følge med i tiden og overraske deg selv ved med jevne mellomrom si ja til nye utfordringer. En ekstra forsikring mot yrkesmessige problemer er å stelle godt med nettverket ditt, både privat og profesjonelt. Da kan du trygt se deg selv i speilet og full av selvbeundring si: Eldre er best! Jeg har aldri vært så god!

Stortinget.jpg

Aktivitetskalender