Forsvarets seniorforbunds kommentar ifm brudd i forhandlingene om særaldersgrenser

Forsvarets seniorforbund er bekymret for at det ble brudd i forhandlingene om pensjon for offentlig ansatte med særaldersgrenser. Særaldersgrensen er den siste og viktige brikken som må på plass i pensjonsreformen og FSF oppfordrer partene til å sette seg ved forhandlingsbordet igjen og finne gode løsninger.

FSF sitt syn på aldersgrenser i arbeidslivet er nedfelt i vårt «Eldrepolitiske dokument», godkjent på Landsmøte i 2017. Der står det blant annet: «Arbeid i staten skal fortsatt gi en god tjenestepensjon». Videre står det: «Skikkethet i jobbsammenheng bør ikke knyttes til et alderstrinn, dette vil være diskriminerende overfor eldre som fortsatt ut fra sine kvalifikasjoner er i stand til å fylle stillingens krav. FSF primære syn er at aldergrensene bør oppheves i sin helhet, sekundært at grensen settes til 75 år slik at det er samsvar med taket for pensjonsopptjening. Dagens særaldersgrenser bør etter forbundets oppfatning revurderes og knyttes strengt opp mot det reelle behovet for å opprettholde disse.» Det er viktig for oss å få på plass en løsning som er forutsigbar, slik at våre medlemmer kan gå en god alderdom i møte.

Forøvrig anbefaler vi å lese hele dokumentet på www.forsvaretsseniorforbund.no/faglig/eldrepolitisk-dokument


 

 

 

 

 

 

Aviser - Særalder 2.jpg

Aktivitetskalender