Lederkonferansen samlet avdelingsledere i Forsvarets seniorforbund fra (nesten) hele landet, og ble en meget innholdsrik og god opplevelse for deltakerne

Statssekretær Frøydis Høyem fra Helse- og omsorgsdepartementet, sjef forsvarsstab viseadmiral Elisabeth Natvig, kåsør Per Anders Nordengen og Statssekretær Paul Chaffey fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet var gjester som var til stede og bidro med meget gode foredrag, samt tanker om det å være senior i vårt samfunn.

Dag 1

En meget innholdsrik og flott dag er over under FSF sin lederkonferanse i Oslo. Dagen startet med et foredrag av statssekretær Frøydis Høyem fra Helse- og omsorgsdepartementet. Temaet var «Ivaretakelse av seniorer i samfunnet - Leve Hele Livet”. Hun hadde fokus på at vi skal ha et aldersvennlig samfunn og skape gode tjenester for eldre og de pårørende både sentralt og lokalt. Vi må og skal behandle eldre med verdighet, sa hun. Neste foredrag var ved sjef Forsvarsstab, viseadmiral Elisabeth Natvig. Hun redegjorde for status, utvikling og utfordringer for Forsvaret på en meget god måte. Sjef Forsvarsstab var ærlig og oppriktig både på styrker og svakheter og hvilke utfordringer Forsvaret står ovenfor i fremtiden. Det ble tid til mange og gode spørsmål fra konferansedeltakerne. Dagen ble avsluttet med et «knakende» godt kåseri av Per Anders Nordengen; «Å eldes med begeistring». Han snakket om vanskelige tema på en meget lettfattelig måte, noe som skapte både latter og begeistring i salen. «Det vesentlige er usynlig for øyet og det er viktig å bli sett», sa Per Anders Nordengen.

 

Dag 2

Jan Erik Thoresen, leder FSF, innledet dagen ved å si noe om FSFs utfordringer og satsningsområder. Han hadde fokus på årets trygdeoppgjør, medlemsutvikling, digitalisering og særaldersgrenser. Det arbeidet FSF gjør opp mot myndighetene og rådgivning overfor våre medlemmer er viktige områder for å beholde og ivareta våre medlemmer. I tillegg er arbeidet ute ved den enkelte avdeling særdeles viktig for både å beholde og rekruttere nye medlemmer. Neste innlegg under konferansen var ved Tom Geir L Svendsen som redegjorde for status på arbeidet som er gjort i arbeidet med å få på plass et strategidokument for perioden 2021-2026, en handlingsplan og budsjett for perioden 2021-2022. Nevnte dokumenter skal vedtas på LM 2021. Siste foredrag før lunsj var ved Statssekretær Paul Chaffey (KMD). Hans foredrag hadde fokus på digitalisering på innbyggernes premisser. Digitalisering er ikke et mål i seg selv, men et verktøy, sa han. Vi må bli bedre på å gjenbruke data og gjøre hverdagen enklere for innbyggerne våre. Dagen ble avsluttet med et innlegg av Kjell M Lutnes fra FSF Bodø. Han hadde fokus på dugnad og frivillighet og hvordan rekruttere medlemmer til å ta verv i avdelingen. Han fokuserte blant annet på å vise medlemmene ansvar, respekt og synlighet. Det er viktig å få på plass en sosial tilhørighet for medlemmene, sa han. Konferansedeltakerne debatterte meget godt i forhold til temaene digitalisering, rekruttering og beholde medlemmer og hvordan kommunisere med våre medlemmer både sentralt og lokalt. Forbundskontoret takker samtlige deltakere for stor delaktighet og gode innspill i forbindelse med årets lederkonferanse.

Konferansedeltakere 4.jpg

Aktivitetskalender