Forbundsstyret gratulerer alle med dagen!

01. oktober 2021

I dag er det den internasjonale eldredagen og temaet er «Digital rettferdighet for alle». Det er viktig at eldre får tilgang til, og inkluderes i den digitale sfæren slik at de kan delta i samfunnet på lik linje med yngre generasjoner.

Forsvarets seniorforbund har søkelys på dette området. Allerede i fjor under lederkonferansen 2020, diskuterte vi dette temaet. Digitalt utenforskap er også et område som FSF har hatt søkelys på i forbindelse med innspill til de årlige statsbudsjetter. 

Teknologi forandrer måten som vi kommuniserer på. Vi vet at ca 500.000 – 600.000 eldre ikke benytter seg av en digital plattform. Årsaken til dette kan være at de ikke har tilgang til digitale verktøy eller mangler kunnskap om hvordan dette fungerer. Derfor må det være fokus på digitalisering på innbyggernes og de eldres premisser. Digitalisering skal ikke være et mål i seg selv, men et verktøy for den enkelte bruker. Det må fortsatt være analoge muligheter for de som ikke har/behersker digitale plattformer.

Forbundsstyre III.jpg

Aktivitetskalender