Forbundsstyremøte nr 6/2019 ble gjennomført i Oslo 18-19 november 2019

Forbundsstyremøte nr 6/2019 ble gjennomført i forbundskontorets lokaler på Akershus festning 18 til 19 november.

Møte ble gjennomført i en meget god og harmonisk tone. Saker som var opp til behandling var bl.annet medlemsstatus, oppnevning av redaksjonskomitè for jubileumsbok 2023, virksomhetsplan 2020, gejnnomgang av fire høringsuttalelser og krav til Statsbudsjettet 2021, tilskudd til landsdekkende pensjonistorganisasjoner fra NAV og status fra den enkelte region.

På mandagskveld var styret på foredrag i Oslo Militære Samfunn, hvor vi også fikk servert middag. Referat fra styretmøte vil bli lagt ut på StyreWeb.