Forbundsstyremøte nr 5/2023

22. september 2023

Et meget flott forbundsstyremøte er gjennomført på Kielferga.

Dette var et utvidet styremøte etter landsmøtet på Hamar i vår. Fokus på møtet var teambygging av det nye styret (også med varamedlemmer). Følgende tema ble behandlet: Økonomisk status i forbundet (meget god), medlemsstatus (fortsatt noe nedadgående), Trygdeoppgjøret 2023 (et godt oppgjør) Statsbudsjettet 2024 (stramt budsjett), gjennomgang av administrasjonsreglementet og styrets oppgaver, gjennomgang av det eldrepolitiske dokument, status i rekrutteringskomiteens arbeide, etablering av 3 utvalg (strategi- og handlingsplan, hederstegnutvalg og lederkonferansen 2024) og evaluering av landsmøtet 2023. Avslutningsvis var det en kort informasjonsrunde. Forbundskontoret takker styremedlemmer og deres vara for meget god deltakelse, innlegg og debatter. Neste styremøte er 20. og 21. nov på Akershus festning.

2023.09.22 Gratulerer Aage Willy.jpg

Aktivitetskalender