Forbundsstyremøte nr 2/2023

13. mars 2023

FSM 2/2023 gjennomføres på Akershus festning 20. - 21. mars

Dette styremøte har fokus på gjennomføring av landsmøtet på Hamar 3. - 4. mai. Dette innebærer justering/endring av vedtekter, nytt eldrepolitisk dokument og strategi- og handlingsplan. I tillegg vurderer vi nytt kurs for styremedlemmer i avdeling.  

Dokumenter

Akershus festning_vinter_blå_himmel.jpg