Forbundsstyremøte nr 1-24

FSM 1/24 ble i dag gjennomført på teams, hvor regionsrepresentantene var hjemme og forbundskontoret var på Akershus festning i sine lokaler. Følgende saker ble behandlet: medlemsstatus, statsbudsjettet for 2025, årsberetning for 2023 med regnskap, status i regionene med avdelinger, sosial profil i FSF, synliggjøring av FSF, status lederkonferanse 2024 og rekrutteringskomiteens status. FSF rekrutterer bra. Så langt i 2024 har vi fått 84 nye medlemmer (50 har sluttet), sa Knut Nordbø. Forbundet har og skal ha både fokus på rekruttering og beholde medlemmer. Dette er et kontinuerlig arbeide og et område som avdelingene må jobbe med. Når det gjelder statsbudsjettet for 2025 vises det til følgende lenke til vår hjemmeside; https://forsvaretsseniorforbund.no/.../statsbudsjettet-2025. Jan Erik Thoresen presenterte «Årsberetningen for 2023» ihht strategi- og handlingsplan som ble vedtatt på landsmøtet og Halvor Døhlen regnskapet. Forbruk og aktivitet er i balanse for 2023. Det var mange gode innspill og diskusjoner under møtet. Forbundskontoret takker regionsrepresentantene for konstruktive bidrag.

FSM 1-24.jpg

Aktivitetskalender