Forbundsstyremøte nr 1/2022

Årets første styremøte ble gjennomført på Akershus festning 28. februar - 1. mars

Et godt styremøte er gjennomført og med mange gode og friske diskusjoner. Fokus på dette styremøtet var gjennomgang og godkjenning av agendaen i forbindelse med Lederkonferansen i mai i år. Temaet på Lederkonferansen blir "Hvordan ta vare på hverandre og beholde medlemmene" (Rekruttering og medlemspleie). Under Lederkonferansen vil rekrutteringskomiteen presentere status i arbeidet sitt og veien videre. Medlemmene i komiteen er: Knut Nordbø fra forbundskontoret (leder), Anna Cecilie Jentoft region 2, Svein Erling Smolan region 3, Barbro Heløe Frøisland region 7 og Egil Nordli region 8. 

Andre tema som ble tatt opp på styremøtet var medlemsstatus, møte med Regjeringen i forbindelse med Statsbudsjettet for 2023, økonomisk status i forbundet og markeringen av forbundets 40-årsjubileum i 2023. 

Under styremøtet overrakte Jan Erik Thoresen et gavekort til Erik Davidsen i anledning hans 70 årsdag. Forbundsstyret gratulerer! I tillegg overrakte Inger Johanne Jentoft en bok med tittelen "Hold ut, vi kommer snart - Sørøya 1940 - 1945, som en takk og hilsen til leder og oss andre på forbundskontoret. Tusen takk Inger Johanne!

 

FSM 1_22_styret.jpg