Forbundskontoret sender ut månedlig informasjonsskriv til våre medlemmer via e-mail. De som ikke har e-mail vil få anledning til å lese disse infomasjonsskrivene på denne hjemmesiden.

Forbundskontoret forsøker å gi våre medlemmer månedlige oppdateringer på aktuelle saker ved kontoret. I disse koronatider mener vi det er enda viktigere å forsøke å være aktive på diverse medier, som hjemmeside og facebook.

Vi velger derfor å legge ut Forbundskontoret informerer på vår hjemmeside, i tillegg til at vi sender disse ut på mail.

Dokumenter

FSFLogoBred.jpeg