Forsvarsdepartementets avdeling for personellpolitikk, kompetanse og felles juridiske tjenester skal styrke kapasiteten for planlegging og gjennomføring av historiske markeringer.

I 2020  markeres 75-årsminnet for andre verdenskrigs slutt. Det gjøres primært på frigjørings- og veterandagen 8. mai. Hovedarrangementet er på Akershus festning i Oslo. Forsvarsdepartementet planlegger og koordinerer i samarbeid med Forsvaret, veteranorganisasjonene og kommunene også arrangementer på en rekke steder rundt om i landet. 28. mai 2020 markeres 80-årsminnet for gjenerobringen av Narvik med et større arrangement.  

Den som tilsettes vil ha et hovedansvar for markeringen i Narvik. Midlertidig tilsetting 1. januar – 30. juni 2020. Erfaring fra arbeid i departement er ønskelig. Den som tilsettes må kunne sikkerhetsklareres for HEMMELIG. 

Hvis du mener at dette er noe for deg, send en e-post til seniorrådgiver Kjetil Henriksen, e-post keh@fd.dep.no

Andenes en maikveld- foto Linda Thingstad.jpg