Eldrepolitisk dokument

På FSFs Landsmøte 2017 ble det eldrepolitiske dokumentet lagt frem og enstemmig vedtatt.

Hensikten med det eldrepolitiske dokumentet er å klargjøre forbundets syn på sentrale områder innen eldrepolitikken til gagn for både nåværende og fremtidige eldregenerasjoner. Dokumentet staker opp kursen for forbundets eldrepolitiske virksomhet overfor våre politiske myndigheter og klargjør hva som er forbundets mål innenfor sentrale, eldrepolitiske områder.

Dokumentet ligger vedlagt.

Dokumenter

Logo FSF.jpg