Statsbudsjettet 2024 – Første møte med Regjeringen

Pensjonistorganisasjonene og Forsvarets seniorforbund (FSF), ved nestleder Per Anders Volden, hadde i dag første og innledende møte med Regjeringen ved statsråd Marte Mjøs Persen fra arbeids- og inkluderingsdepartementet.

Dette er en historisk begivenhet, sa statsråden, da statsbudsjettet for 2023 ennå ikke er lagt frem i Stortinget og det er første gangen vi gjennomfører denne ordningen som er utvidet med 2 møter (totalt 4 per år). Gitt dagens situasjon, er fremtiden usikker, sa statsråden. Regjeringen har fokus på økonomisk vekst og arbeid for alle. Vi er nødt til å holde igjen på pengebruken. Statsbudsjettet for 2023 vil bli et stramt og rettferdig budsjett, sa statsråden.

Helse- og omsorgsdepartementet var representert med statssekretær Ellen Rønning-Arnesen. Hun nevnte at Regjeringen vil legge frem 9 prosjekter i løpet av 2023. Det vil blant annet komme en stortingsmelding som omhandler «Bo trygt hjemme», en opptrappingsplan for psykisk helse og de kommer til å sette søkelys på fastlegeordningen. Prosjektene vil bli fulgt opp i 2024.

Kommunal- og distriktsdepartementet var representert med statssekretær Gunn Karin Gjul. Hun sa at kommuneøkonomien vil bli strammere i årene som kommer og allerede fra 2023 vil vi merke dette. Det vil bli en tøffere prioritering og større omfordeling, sa hun. Det vil komme en stortingsmelding angående boligpolitikk og regjeringen vil videreføre prosjektet «Digital hele livet» som ble etablert av den forrige regjeringen.

Pensjonistorganisasjonene fikk avslutningsvis mulighet til å kommentere det som hadde blitt presentert. Forsvarets seniorforbund setter pris på at vi får flere møter med regjeringen i løpet av året. Det er noe FSF har hatt søkelys på i flere år. Pensjonistene skal ha en hørbar stemme i de demokratiske prosessene. FSF er imidlertid bekymret over utviklingen når det gjelder kommuneøkonomien. Eldreomsorgen må ikke bli en salderingspost i statsbudsjettet. Kvaliteten på tjenestene må ikke være avhengig av kommuneøkonomi og kommunale prioriteringer.  Det innebærer at kommuneøkonomien må styrkes fra regjeringens side. 

Avslutningsvis fikk vi en orientering om pensjonistenes levevilkår og inntektsutvikling. Det viser seg å være en fallende andel minstepensjonister i landet og det er bra. Det er flest minstepensjonister blant de eldste årskullene og flertallet er kvinner (84 %).

2022.09.08 Første møte 2024.jpg

Aktivitetskalender