Besøk av Eldreombudet

27. oktober 2021

Fint møte gjennomført med Eldreombudet ved forbundskontoret. Det ble fokusert på digitalt utenforskap, demokratisk underskudd og mangelfull helse- og omsorgstjenester i kommunenorge.

 

Leder FSF orienterte kort om vår organisasjon og oppgaver. Han vektla at forbundet har drøftingsrett med regjeringen angående trygdeoppgjøret som en av fire seniororganisasjoner. I tilegg informerte han om at forbundet gir årlige innspill til statsbudsjettet innenfor områdene økonomi, helse og omsorg, diskriminering og demokratisk underskudd. Deretter ble det en meget god meningsutveksling på enkelte utvalgte tema. Eldreombudet var i stort enig i våre synspunkter og hun var blant annet opptatt av ivaretakelse av eldres situasjon når de blir fulgt opp av hjemmetjeneste eller kommer på sykehjem. Hun fremhevet behov for god nok kapasitet og kompetanse innenfor helse- og omsorgstjenesten i den enkelte kommune. Det bør på sikt etableres en eldrekoordinator i hver kommune som Eldreombudet kan spille på, sa hun.

Eldreombudet 4.jpg