APs pensjonsløfte

Ap-leder Jonas Gahr Støre vil fjerne den omstridte ordningen som har gjort at pensjonistene har gått i minus de tre siste lønnsoppgjørene. 

Ap-leder Jonas Gahr Støre vil fjerne den omstridte ordningen (underregulering – kutt 0,75 %) som har gjort at pensjonistene har gått i minus de tre siste lønnsoppgjørene (ref VG 27. juni). Forsvarets seniorforbund (FSF) er godt fornøyd med at det nå rettes fokus på «justering» av pensjonsreformen. Ett av våre to krav i forbindelse med årets trygdeoppgjør var at alderspensjonene i 2017 skulle reguleres med gjennomsnittet av lønns- og prisvekst. Forslaget er et skritt i riktig retning for våre medlemmer.

FSF mener at dagens ordning bidrar til å svekke oppslutningen om pensjonsreformen. Det er viktig at pensjonssystemet er tuftet på forutsigbare forhold når det gjelder opptjening og utbetaling. Pensjonsordningens struktur og innhold må derfor ligge fast over tid. Årlige reguleringer av skatt (skattelettelser) må ikke blandes inn i trygdereguleringene. Det gir ingen forutsigbarhet. FSF sitt langsiktige mål er at pensjonistene skal følge de yrkesaktives lønnsvekst slik det var før pensjonsreformen ble innført. Dette gir forutsigbarhet og likhet uavhengig av positiv eller negativ lønnsvekst.

Støre.jpg