Annonser og stoff til medlemsbladet Medlemskontakt, Tidsfrister/Priser

Informasjon angående Forsvarets Seniorforbunds medlemsblad  Medlemskontakt.
Tidsfrister, Kontakter, Annonsepriser.

Ansvarlig redaktør:  Geir Anda

Tlf: 23 09 33 56/ 452 69 331

e-post adresse:  post@fsforb.no

Opplag: MK nr 1, ca 30000.    MK nr 2-4, ca 10000.

Annonsepriser:

Ordinær pris:

Helside, fullfarge     kr 12500 pr annonse,     kr 35000 for 4 annonser

Halvside, fullfarge   kr  7500 pr annonse,      kr 15000 for 4 annonser

Kvartside, fullfarge  kr 5000 pr annonse,       kr 10000 for 4 annonser

Fordelspris:

Helside, fullfarge     kr  7500 pr annonse,     kr  20000 for 4 annonser

Halvside, fullfarge   kr  5000 pr annonse,     kr  12500 for 4 annonser

Kvartside, fullfarge  kr  3000 pr annonse,     kr  10000 for 4 annonser

Kontaktperson: Geir Anda

Åpningstider: 0830-1500

 

Frister for bladutgivelse  

Medlemskontakt 4/2016
Utgivelse: 14. des 2016

Medlemskontakt 1/2017
Nytt stoff/deadline: 20. mars 2017 
Utgivelse: 27. april 2017

Medlemskontakt 2/2017
Nytt stoff/deadline: 18. mai 2017
Utgivelse: 22. juni 2017