Sittende styret i FSF Stavern

Styret har følgende sammensetning:

Styreleder:          Hans Sigurd Iversen  


Sekretær             Jonny Engmark


Kasserer             Erling Halvorsen


Styremedlem      James Rolf Kristiansen


Styremedlem      Ove Sandli


Varemedlem       Jan Morten Lillehagen


Varamedlem       Egil Karlsen