Kaffetreff

Dato: 16. oktober 2018 11:00 - 13:00

Kaffetreff i Nedre Messe, bygning nr 24, på Rinnleiret kl 1100 - 1300.

Vertskap er Reidun og Johan Dahlum..