Om avdelingen

Forsvarets Seniorforbund Voss

Forsvarets Pensjonistforenig Voss  vart stifta 16.nov. 1983

1. styret var : Sverre Bye formann, Sverre Knapstad nestformann, Aslaug Gille  Ørnholdt sekretær,  Hilmar Flatabø kasserar, og Egil Seger styremedlem.

På landsmøtet i  2011 vart det  navnebyte  på forbundet , frå Forsvarets Pensjonistforbund til  Forsvarets Seniorforbund. Lokalavdelinga  fekk også nytt navn til Forsvarets Seniorforbund avd Voss.(FSFV) 

Aktiviteten i laget er som dei fleste andre pensjonistlag med styremøte, medlemsmøte ,bussturar og årsmøte .

Medlemsmøta  har vi  i Velferdssentralen i "Sosialbygget "

Styret i FSFV er : Ole Johan Sanden leiar,  Magnar Lemme  nestleiar, Kåre Belsnes sekretær, Sigurd Sleen kasserar, og Else Marie Dugstad styremedlem. Vara til styret : Ingebjørg Småbrekke.

Grønt blad.jpg