Landsmøte 2023 - Hamar

Følgende dokumenter er vedlagt; Protokoll LM 2023, eldrepolitisk dokument, strategi- og handlingsplan, vedtekter og basisvedkter for Forsvarets seniorforbund.

Dokumenter

2023.05.03 JET_Varaordf.jpg