Retningslinjer for Forsvarets seniorforbunds hedersbevisninger

Retningslinjer for Forsvarets seniorforbunds hedersbevisninger er gitt med henvisning til Vedtekter for Forsvarets seniorforbund § 5 vedtatt på landsmøte 8. mai 2019.

Dokumenter

Aktivitetskalender