Forsvarets seniorforbund

Forsvarets seniorforbund (FSF) ble etablert i 1983. Forbundet er landsdekkende og har 38 avdelinger fordelt på 8 regioner og en samlet medlemsmasse på ca 5700.

FSF er medlem i Seniorenes fellesorganisasjon, som i tillegg til oss består av Senior Norge og Avinor Seniorforening.

Forsvarets seniorforbund (FSF) er organisert med 38 avdelinger på landsbasis. Forbundets høyeste myndighet er Landsmøtet som holdes annet hvert år.
Mellom landsmøtene er det Forbundsstyret som er den høyeste myndighet.

Forbundets daglige ledelse består av leder, nestleder, sekretariatsleder, informasjons- og kommunikasjonsleder og virksomhetskontroller. Alle velges på Landsmøtet og er medlemmer i Forbundsstyret. 

Beskrivelse av Forsvarets seniorforbunds oppgaver, hva har vi oppnådd og hva gjør vi for deg som medlem er nærmere beskrevet i vedlegget under.

Dokumenter