Forsvarets seniorforbund

Forsvarets seniorforbund (FSF) ble etablert i 1983. Forbundet er landsdekkende og har 37 avdelinger fordelt på 8 regioner og en samlet medlemsmasse på ca 5000.

 

Forsvarets seniorforbund (FSF) er organisert med 37 avdelinger på landsbasis. Forbundets høyeste myndighet er Landsmøtet som holdes annet hvert år.
Mellom landsmøtene er det Forbundsstyret som er den høyeste myndighet.

Forbundets daglige ledelse består av leder, nestleder, sekretariatsleder, informasjons- og kommunikasjonsleder og virksomhetskontroller. Alle velges på Landsmøtet og er medlemmer i Forbundsstyret. 

Beskrivelse av Forsvarets seniorforbunds oppgaver, hva har vi oppnådd og hva gjør vi for deg som medlem er nærmere beskrevet i vedlegget under.

Dokumenter

Aktivitetskalender