Annonser og stoff til medlemsbladet Medlemskontakt, tidsfrister/priser

Informasjon angående Forsvarets seniorforbunds medlemsblad  Medlemskontakt.
Tidsfrister, kontakter, annonsepriser.

Ansvarlig redaktør:  Jan Erik Thoresen

Tlf: 23 09 33 56/ 488 97 060

e-post adresse:  post@fsforb.no

Opplag: MK nr 1, ca 27.000 (rekrutteringsnummer).    MK nr 2-4, ca 5.400.

Annonsepriser:

Ordinær pris:

Helside, fullfarge     kr 7.500 pr annonse

Halvside, fullfarge   kr  5.000 pr annonse

Fordelspris:

Helside, fullfarge     kr  5.000 pr annonse

Halvside, fullfarge   kr  3.000 pr annonse

Frister for bladutgivelser  

Medlemskontakt 1/2020 
Nytt stoff/deadline: 25. mars 2020 
Utgivelse: 30. april 2020
 
Medlemskontakt 2/2020
Nytt stoff/deadline: 28. mai 2020 
Utgivelse: 25. juni 2020
 
Medlemskontakt 3/2020
Nytt stoff/deadline: 30. september 2020
Utgivelse: 29. oktober 2020
 
Medlemskontakt 4/2020
Nytt stoff/deadline: 11. november 2020
Utgivelse: 10. desember 2020