Annonser og stoff til medlemsbladet Medlemskontakt, tidsfrister/priser

Informasjon angående Forsvarets seniorforbunds medlemsblad  Medlemskontakt.
Tidsfrister, kontakter, annonsepriser.

Ansvarlig redaktør:  Jan Erik Thoresen

Tlf: 23 09 33 56/ 488 97 060

e-post adresse:  post@fsforb.no

Opplag: MK nr 1, ca 27.000.    MK nr 2-4, ca 6.000.

Annonsepriser:

Ordinær pris:

Helside, fullfarge     kr 7.500 pr annonse

Halvside, fullfarge   kr  5.000 pr annonse

Fordelspris:

Helside, fullfarge     kr  5.000 pr annonse

Halvside, fullfarge   kr  3.000 pr annonse

Frister for bladutgivelser  

Medlemskontakt 1/2019 
Nytt stoff/deadline: 11. mars 2109 
Utgivelse: 26. april 2019
 
Medlemskontakt 2/2019
Nytt stoff/deadline: 15. mai 2019 
Utgivelse: 27. juni 2019
 
Medlemskontakt 3/2019
Nytt stoff/deadline: 16. september 2019
Utgivelse: 24. oktober 2019
 
Medlemskontakt 4/2019
Nytt stoff/deadline: 11. november 2019
Utgivelse: 20. desember 2019