Vedtekter FSF og personvernerklæring

Forbundets personvernerklæring (20. juni 2018) og vedtekter (av 4. mai 2023). Gjeldende vedtekter ligger også i StyreWeb.

Se vedlegg:

Dokumenter

Aktivitetskalender