Konsekvenser for etableringen av eldreråd i kommuner og fylkeskommuner fra 2019

I kommuneloven er det krav til at alle kommuner og fylkeskommuner skal ha eldreråd.

I veilederne står det informasjon om regelverket og tips til hvordan rådene kan arbeide.

Vedlagt ligger veilederen: 

Dokumenter

Aktivitetskalender