Forsvarets seniorforbunds eldrepolitiske dokument

Hensikten med det eldrepolitiske dokumentet er å klargjøre forbundets syn på sentrale områder innen eldrepolitikken.

Dokumentet staker opp kursen for forbundets eldrepolitiske virksomhet overfor våre politiske myndigheter og klargjør hva som er forbundets mål innenfor sentrale, eldrepolitiske områder. Dette synliggjøres og konkretiseres i forbundets strategi- og handlingsplaner for landsmøteperiodene. Dokumentet skal gjøres kjent innad i forbundet både mot forbundets avdelinger og dets medlemmer. Slik vil vi oppnå at forbundet både lokalt og sentralt har en helhetlig forståelse av forbundets mål. Forbundets arbeid på dette området vil i prioritets rekkefølge rettes mot:

     - økonomi

     - helse og omsorg

     - arbeidslinjen/diskriminering

     - demokratisk underskudd

      - digitalt utenforskap.

      Dokumentet ble vedtatt på landsmøtet på Hamar 4. mai 2023.

Dokumenter

2022-09-26 Høstbilde PAVo.jpg

Aktivitetskalender