Smittevern og forholdene er godt ivaretatt og gjør det mulig å holde StyreWeb-kurs for det nyvalgte styret i FSF Ørland

Dato: 02. november 2020 10:00 - 15:00