Forbundsstyremøte nr 3/2021 vil bli holdt på Teams

Dato: 03. mai 2021 12:00 - 13:00

Forbundsstyremøte nr 3/21 skulle vært holdt i forkant av Landsmøte. Landsmøte er utsatt til 14-16 juni, så da blir FSM nr 3/2021 kun en Teamssamling ift siste oppdatering for arrangementet i juni.