Medlemsmøter. Kl. 19.00 Aktivitetssentert

3. Feb.

2. Mars. ÅRSMØTE.

IKKE møte i April, p.g.a. påske.l.

4. Mai.