Første møte etter ferien

Dato: 31. august 2021 19:00 - 23:00

Høstens første Styremøte

Nytt styremøte 12 aug 

Årsmøte vil bli avholdt ved Luftforsvaret skoler, Kjevik 31 aug kl 1800. Møtested vil bli avklart senere. 

Styrets samles til møte for å forberede høstens aktiviteter om Covid restriksjoner tillater dette!