Viktige hendelser i det nye året 2019

Det nye året er startet og nye aktiviteter vil bli kunngjort på våre sider underveis.