Et Forsvar i forandring - hva er det som skjer?

Er Forsvaret i ferd med å forvitre - hva skjer i den politiske leir?

 

En del linker til aktuelle artikler (Trykk og les)

NATO-tvil om forsvaret i Nord-Norge         Helikopter saken?         Ønsker å melde USA ut av NATO  Provosert over regjeringens stridsvognskryt
altalt

 

 

 

      

Luft rekrutterMedSkygge.jpg
Marinen rekrutterMedSkygge.jpg
Hæres rekrutterMedSkygge.jpg