Årsmøte 16 februar kl 12.00

Dato: 16. februar 2021 00:00 -

Saksliste:

a. Konstituere seg selv

b. Behandle årsberetningen

c. Behandle regnskapet med revisjonsberetning

d. Behandle innkomne forslag.

e. Fastsette medlemskontingent for inneværende år.

f. Behandle og godkjenne handlingsplan m/ budsjett.

g. Foreta valg

Saker til årsmøtet sendes styret senest 19 januar. Møtested bestemmes senere.