Medlemsmøte

Dato: 14. november 2019 11:00 -

i Hornemansgården kl 1100

Leder for Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider (NDR) holder foredrag om deres virksomhet.

Enkel servering,

Åreslg,

Orienteringer

VELKOMMEN!