Det vil komme innkalling til årsmøte i FSF avd Trondheim i Storsalen Hornemannsgården

Dato: 10. februar 2022 11:00 - 13:00

Møteklubbe.jpg