Det innkalles til styremøte i FSF avd Trondheim på mandag 7. februar i Hornemannsgården.

Dato: 07. februar 2022 12:00 - 14:00

Egen innkalling med saksliste blir sendt på mail.

Svein Erling

Sekr

Møteklubbe.jpg