Bedriftsbesøk

Dato: 14. mai 2020 00:00 -

Bedriftsbesøk ved Britannia Hotell.

Orentering, omvisning og lunsj.