Medlemsmøte

Dato: 17. april 2020 00:00 -

i Hornemansgården kl 11.00

Foredrag ved Fylkesmannen i Trøndelag Frank Jensen. Tema: Erfaringer fra sammenslåing, - oppgaver og utforringer.