Medlemstreff (vil sannsynligvis bli utsatt/avlyst)

Dato: 29. april 2020 19:00 - 21:30

Medlemstreffet vil sannsynligvis bli utsatt/avlyst.

Tema er kommunehelsetjenesten i Steinkjer generelt og coronaviruset spesielt. Foredragsholder er kommundoverlege Sunniva Rognerud.

Enkel bevertning og sosialt samvær.

Utlodning.