Aktivitetsplan for 2020

Planen inneholder en oversikt over planlagte medlemstreff og årsmøte samt turer/andre aktiviteter.

De faste medlemstreffene inneholder gjerne et foredrag om et aktuelt emne eller rene underholdningsinnslag. I tillegg blir det enkel bevertning og tid for den gode samtalen.

Utlodning er også et fast innslag.

På flere av turene våre reiser vi sammen med våre venner i FSF avdeling Levanger/Verdal og Rinnleirets Venner.

Dokumenter