Aktivitetsplan for 2019

Planen inneholder en oversikt over planlagte medlemstreff og årsmøte samt turer m.v.

De faste medlemstreffene inneholder gjerne et foredrag om et aktuelt emne eller rene underholdningsinnslag. I tillegg blir det enkel bevertning og tid for den gode samtalen.

Utlodning er også et fast innslag. 

På flere av turene våre reiser vi sammen med våre venner i FSF avdeling Levanger/Verdal og Rinnleirets venner.

Dokumenter