Medlemstur til Veiholmen ytterst i havgapet ved Smøla, med overnatting.

Dato: 03. august 2021 - 04. august 2021 09:10 - 00:00

Så ble det medlemstur i år alikevel. Pga. plassmangel etter koronareglene kunne vi bare ta med 35 stk. Alt ble kungjort i god tid, så det var "først til mølla" som gjalt. Da fristen var ute hadde 35 betalt og meldt seg på så vi håper ingen sitter skuffet igjen.

Turen starter med hurtibåt fra Brekstad kl 09:10,/ 03. aug. med retur 04.aug med hurtigbåt, tidspunkt kungjøres på turen.