Forslag til medlemmer i eldrerådet.

Det nye eldrerådet i den nye Ørland kommune. Representanter fra tidliger Bjugn kommune og gamle Ørland kommune.

Forsvarets Seniorforbund avd. Ørland vedtok på ekstraordinært medlemsmøte 30.oktober kl 12:00 å kommemed følgende forslag til medlemmer.

Som medlem, Tore Uthaug, med vararepresentant, Birgit Roås.

Som medlem. Ranveig Antonsen, med vararepresentant Ingeborg Holdås.

 

Alle ble foreslått ved aklamasjon. Forslagene blir overgitt Ørland kommune 30. oktober 2019.