Årsmøte 2020

Årsmøtet ble avholdt torsdag 12. mars kl 13.00 i Mediasenteret, Ørland Flystasjon. Referat og oversikt over det nye styret vil komme når dette er klart.