Kaffetreff

Dato: 28. september 2021 11:00 - 13:00

Kaffetreff i Nedre Messe, bygning nr 24, på Rinnleiret kl 1100-1300

tirsdag 28 sept 2021

Vertskap er styret.