Tur til Kvitsøy

Dato: 06. august 2021 11:40 - 18:30

Turen til Kvitsøy som først var planlagt til 27. mai, måtte utsettes.

Vi prøver nå å arrangere samme tur fredag 6. august.

For nærmere informasjon om programmet, se vedlagte fil.

Vedlegg