En stor del av aktiviteten første halvår 2021 må utgå/utsettes på grunn av smittesituasjonen

Dato: 28. januar 2021 19:00 - 21:01