Medlemsmøte 27. januar med Quiz på Sola kulturhus

Dato: 27. januar 2022 19:00 -

Det blir spørsmål fra ulike sjangere så alle vil sikkert finne noe de er gode på.
Vi deler inn i lag og beste lag får en liten premie.
Enkel bevertning av smørbrød og kaffe/tea.