Vil du bli medlem ?


Forsvarets seniorforbund avdeling Rygge er en organisasjon som består av forsvarspensjonister og andre som støtter forsvaret. Om det er noen år til du fyller 60 er det ingen hindring. Har du lyst til å bli medlem hos oss kontakt FSF avd Rygge, epost rygge@fsforb.no. Du kan også melde deg inn ved å benytte innmeldingsskjema på http://forsvaretsseniorforbund.no/.
Vi arrangerer turer i inn og utland, medlemsaftener med div presentasjoner, kafe hver onsdag og annet som skulle dukke opp.»

DSC00190.JPG