Mer aktuell info under mappen "Om oss". Her finner du:

Fremtidsfullmakt fra 29/7 2018

Personvern fra 20/7 2018

"Hstorie" - Tobakksplantasjene i Østfold på 1700-tallet

"Fra Helsedirktoratet"

"Helse"

"Multimedia og digitale verktøy"

"Kjernejournal"

Fom mars 2017 vil alle oppdateringer/nyheter bli datert.